Deutsch Türkisch Koreanisch Japanisch Chinesisch Polnisch
Englisch Französisch Spanisch Italienisch Russisch Arabisch Farsi
IIK :: 汉语 :: 德语强化课程 :: 联系

我们愿意继续帮助您。您的咨询者:

课程安排: Matthias Bürger ()
咨询: Anke Münchgesang ()
住宿: Stephan Semmler ()
  • 我们的办公时间为每周一至周五早上8点到下午20点。
  • 您可以打电话联系我们: +49 (0)211 56622-0
  • 请给当时的咨询人员发邮件
  • 传真号: +49 (0)211 56622-300© 版权 1996-2019: 杜塞尔多夫IIK语言学校 :: 说明 :: 邮寄/电话/传真/E-mail/Skype :: AGB :: Datenschutzerklärung

countall